TIÊU ĐIỂM :

Thỏa thuận hợp tác

Lễ ký kết hợp tác giữa các Hiệp hội Doanh nghiệp các Tỉnh, Thành Phía Nam năm 2011

Trong khuôn khổ Hội nghị liên kết hợp tác giữa  Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh phía Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức ngày 24-25/02/2011 khách sạn Hoa Mai, TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phía Nam như: Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bình Thuận, Tây Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp NVV Tỉnh Vĩnh Long và Hội doanh nhân trẻ Thành phố Cần Thơ.

Chương trình hợp tác
Ban chỉ đạo
Ban thư ký