Liên kết Website

Bộ, ngành Trung ương 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Bộ công thương
- Cục Xúc Tiến Thương mại
- Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực - Bộ Giáp dục và Đào tạo

Sở - Ban - Ngành thành phố Hồ Chí Minh 

- Ủy ban Nhân dân Thành phố 
- Cục Thuế Thành phố
- Sở Công Thương Thành Phố
- Sở khoa học Công nghệ Thành phố
- Quỹ bảo lãnh tín dụng Thành phố
- Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư Thành phố (ITPC)
- Trung tâm phát triển Công nghiệp hỗ trợ - Sở Công Thương
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hiệp hội bạn 

- Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội
- Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh An Giang
- Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Kiên Giang
- Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Cần Thơ
- Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Đồng Tháp
- Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Trà Vinh
- Hội Doanh nhân trẻ Cần Thơ
- Hội Tin học Thành phố (HCA)

Đối tác  

- Ngân hàng TM CP Quân đội – Chi nhánh Chợ Lớn
- Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank
- Sở Khoa học và Đầu tư Hậu Giang
- Trường Đại học Văn Hiến
- Trường Cao đẳng Quốc tế KENT
- Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam
- CEO Link
- Báo Đầu tư
- Báo Điện tử Diễn đàn Đầu tư Bizlive
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Đào tạo Doanh Chủ
- Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam
- Công ty TNHH Tư vấn Chiến lược Strategy ASIA
- Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại & Du lịch Việt Jet
- Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI