CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC - CÔNG TY CỔ PHẦN

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC :

VĂN PHÒNG HIỆP HỘI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ & VỪA

QUỸ DOANH NHÂN VÌ CỘNG ĐỒNG

QUỸ VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI