CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC :

1. VĂN PHÒNG HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP.HCM / OFFICE OF HCMC UNION OF BUSINESS ASSOCIATIONS

- Trụ sở:

- Điện thoại:

- Email:

- Website

22 Võ Văn Kiệt,  Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3915 2473  - (028) 3915 2474 - (028) 3915 2475 

vanphong@huba.vn

www.huba.vn

2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA/ SMALL & MEDIUM ENTERPRISE SUPPORT SERVICES CENTER

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email:

22 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3915 2478 

tue.nd@huba.vn - linh.ttc@huba.vn

3. VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP/ LEADDERSHIP AND MANAGEMENT SCIENCE RESEARCH INSTITUTE

- Địa chỉ:

- Điện thoại/Fax:

- Email:

- Website:

95 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 383.86.520

leadman@leadman.edu.vn

www.leadman.edu.vn

4. QUỸ DOANH NHÂN VÌ CỘNG ĐỒNG/ COMMUNITY ENTREPRENEURS FUND

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email:

- Website:

22 Võ Văn Kiệt,  Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3915 2474

info@quydoanhnhanvicongdong.org.vn

www.quydoanhnhanvicongdong.org.vn

5. QUỸ VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG/ FUND FOR PEACEFULLIFE

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email:

22 Võ Văn Kiệt,  Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3915 2474

quybinhyencuocsong@gmail.com