TIÊU ĐIỂM :

QUYẾT ĐỊNH CÁC BAN CHUYÊN MÔN

Ngày 28/5/2020 Chủ tịch Chu Tiến Dũng đã ký quyết định kiện toàn 10 Ban Chuyên môn Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I-BAN KẾT NỐI HỘI VIÊN
>>> Quyết định 14/QĐ
-HHDN

1. Ông LÊ HỮU NGHĨA - Trưởng ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)

2. Ông LÂM DŨNG TIẾN - Phó ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)

3. Ông NGUYỄN TU MI - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

4. Ông ĐINH HỒNG KỲ - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội))

5. Ông NGUYỄN VĂN DƯNG - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

6. Ông NGUYỄN VIẾT TOÀN - Ủy viên(UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

7. Ông NGUYỄN HOÀNG NGÂN - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

8. Ông LƯ NGUYỄN XUÂN VŨ - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

9. Bà NGUYỄN THỊ THIÊM - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

10. Ông NGÔ VĂN ĐIỆP - Ủy viên (Phó Tổng Thư ký Hiệp hội)

11. Bà CAO THỊ NHUNG - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

12. Bà DƯƠNG HOÀI NGỌC - Thư ký (Chuyên viên Ban Hội viên)

II- BAN ĐÀO TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP
>>> Quyết định15/QĐ
-HHDN

1. Ông PHẠM NGỌC HƯNG - Trưởng ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)

2. Ông TRẦN ANH TUẤN - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

3. Ông NGUYỄN TẤN BÌNH - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

4. Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG - Phó ban  (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

5. Ông NGUYỄN CAO TRÍ - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

6. Ông LƯ NGUYỄN XUÂN VŨ- Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

7. Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

8. Ông LÊ HỮU NGHĨA - Ủy viên (Phó Chủ tịch Hiệp hội)

9. Ông PHAN ĐÌNH TUỆ - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

10. Ông NGÔ VĂN ĐIỆP- Thư ký (Phó Tổng Thư ký Hiệp hội)

III- BAN HỘI VIÊN
>>> Quyết định 16/QĐ
-HHDN

 1. Ông NGUYỄN PHƯỚC HƯNG - Trưởng ban(Phó Chủ tịch / TTK Hiệp hội)
 2. Ông PHẠM VĂN HUỲNH - Phó ban (Phó Bí thư Đảng đoàn HH)
 3. Ông NGÔ VĂN ĐIỆP - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 4. Bà CAO THỊ NGỌC DUNG - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 5. Ông NGUYỄN VĂN DƯNG - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 6. Ông VÕ QUANG CẢNH - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 7. Ông NGUYỄN VĂN BÉ - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 8. Ông TRẦN NGỌC DŨNG - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 9. Ông LÊ TRUNG HOAN - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 10. Bà TRẦN THỊ CHÍ LINH - Ủy viên (PGĐ Trung tâm DV Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa)
 11. Bà DƯƠNG HOÀI NGỌC - Thư ký (Chuyên viên ban Hội viên)

IV-BAN ĐỐI NGOẠI
>>> Quyết định 17/QĐ
-HHDN

1. Ông HÀNG VAY CHI - Trưởng ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)

2. Ông LÂM DŨNG TIẾN- Phó ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)

3. Bà VÕ THỊ THÚY  - Phó ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)

4. Ông DIỆP DŨNG - Phó ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)

5. Ông TRẦN VIỆT ANH - Phó ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)

6. Ông NGUYỄN THANH ĐẢO - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

7. Bà NGÔ THỊ NGỌC VÂN - Ủy viên (GĐĐH Công ty TNHH Y tế Đại Phước)

8. Ông ĐỖ PHƯỚC TỐNG - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

9. Ông NGUYỄN QUỐC TUẤN - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

10. Ông NGUYỄN CHÁNH PHƯƠNG - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

11. Ông NGUYỄN PHÚC KHOA - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

12. Ông KAO SIÊU LỰC - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

13. Bà TÔ TUỆ LANG   - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

14. Bà CAO THỊ NHUNG - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

15. Ông DƯƠNG CÔNG ĐỨC  - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)

16. Bà DƯƠNG HOÀI NGỌC  - Thư ký (Chuyên viên ban Hội viên)

V-BAN XÃ HỘI - CỘNG ĐỒNG
>>> Quyết định 18/QĐ
-HHDN

 1. Bà LÃ THỊ LAN - Trưởng ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)
 2. Ông NGUYỄN BĂNG TÂM - Phó ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)
 3. Ông NGUYỄN XUÂN HÀN - Phó ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)
 4. Ông VÕ QUANG CẢNH - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 5. Ông NGUYỄN TU MI - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 6. Bà NGUYỄN THỊ HOA LỆ - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 7. Bà CAO THỊ NHUNG - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 8. Ông TRƯƠNG PHÚ CHIẾN - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 9. Bà TRẦN DIỆU CANH - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 10. Bà LÝ KIM CHI - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 11. Bà LÊ THỊ GIÀU - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 12. Bà NGUYỄN THỊ THIÊM - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 13. Bà PHẠM THỊ NGỌC HÀ - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 14. Ông HỒ HOÀNG TUẤN - Ủy viên (Trưởng đoàn Bác sĩ Tâm Việt)
 15. Bà NGUYỄN THỊ THÙY TRANG - Thư ký (Kế toán trưởng Hiệp hội)

VI-BAN VĂN HÓA – THỂ THAO
>>> Quyết định 19/QĐ
-HHDN

 1. Ông TRẦN VIỆT ANH- Trưởng ban(Phó Chủ tịch Hiệp hội)
 2. Ông LÊ HỮU NGHĨA - Phó ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)
 3. Ông NGUYỄN ĐỨC ĐIỀN - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 4. Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 5. Ông TRẦN HOÀNG - Phó ban(Phó Tổng Biên tập Báo DNSG)
 6. Ông LÊ VĂN NƯỚC - Phó ban(Phó Chủ tịch HDN Quận Tân Phú)
 7. Ông NGUYỄN QUỐC BẢO - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 8. Ông LÊ VĂN MINH - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 9. Bà TẠ THỊ THANH THỦY- Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 10. Ông NGUYỄN VĂN SÁNG - Ủy viên (Phó Chủ nhiệm CLB Thể dục & Thể thao)
 11. Ông NGUYỄN XUÂN THÙY- Ủy viên (Phó Chủ nhiệm CLB Thể dục & Thể thao)
 12. Bà MÃ ĐÀO NGỌC BÍCH - Ủy viên (Phó Chủ tịch HDN Quận Bình Tân)
 13. Ông NGUYỄN XUÂN TIẾN - Ủy viên (Hội viên HDN Quận Tân Phú)
 14. Bà DƯƠNG HOÀI NGỌC - Thư ký (Chuyên viên Ban Hội viên)

VII-BAN KINH TẾ – TÀI CHÍNH
>>> Quyết định 20/QĐ
-HHDN

 1. Ông NGUYỄN BĂNG TÂM - Trưởng ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)
 2. Ông NGUYỄN NGỌC HÒA - Phó ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)
 3. Bà LÝ KIM CHI - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 4. Bà CAO THỊ NGỌC DUNG - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 5. Ông ĐINH VĂN THÀNH - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 6. Ông NGUYỄN CAO TRÍ - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 7. Ông NGUYỄN NGỌC AN - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 8. Ông NGUYỄN HỒNG ANH - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 9. Ông NGUYỄN BÌNH MINH - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 10. Ông TRƯƠNG PHÚ CHIẾN - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 11. Bà LÊ THỊ GIÀU - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 12. Bà TRẦN THỊ CHÍ LINH - Ủy viên (PGĐ TTDVHT DN NVV)
 13. Bà NGUYỄN THỊ THÙY TRANG - Thư ký (Kế toán trưởng Hiệp hội)

VIII-BAN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
>>> Quyết định 21/QĐ
-HHDN

 1. Ông NGUYỄN NGỌC HÒA - Trưởng ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)
 2. Ông DIỆP DŨNG - Phó ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)
 3. Ông TRẦN VIỆT ANH - Phó ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)
 4. Ông LÊ HỮU NGHĨA - Phó ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)
 5. Ông NGUYỄN ĐẶNG HIẾN - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 6. Ông TRẦN ANH TUẤN - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 7. Ông TRỊNH TIẾN DŨNG - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 8. Ông ĐỖ LONG - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 9. Bà PHẠM THỊ HUÂN - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 10. Ông NGUYỄN QUỐC ANH - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 11. Bà LÊ THỊ GIÀU - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 12. Ông NGUYỄN THANH ĐẢO - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 13. Ông DƯƠNG CÔNG ĐỨC- Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 14. Ông NGÔ VĂN ĐIỆP - Ủy viên (Phó Tổng Thư ký Hiệp hội)
 15. Ông NGUYỄN MẠNH TUỆ - Ủy viên/ Thư ký (Giám đốc Trung tâm DV Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa)

IX-BAN CHÍNH SÁCH – PHÁP LUẬT
>>> Quyết định 22/QĐ
-HHDN

 1. Ông PHẠM NGỌC HƯNG - Trưởng ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)
 2. Ông TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ - Phó ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)
 3. Ông NGUYỄN HỒ THIỆN NHÂN - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 4. Ông NGUYỄN VINH HUY - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 5. Ông NGUYỄN ĐỨC NGHĨA - Phó ban (Chủ nhiệm CLB Đại lý Thuế TP.)
 6. Ông NGUYỄN VĂN BÉ - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 7. Ông NGUYỄN CAO TRÍ - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 8. Ông HUỲNH KHÁNH HIỆP - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 9. Bà LÝ KIM CHI - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 10. Ông PHẠM XUÂN HỒNG - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 11. Ông ĐỖ PHƯỚC TỐNG - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 12. Bà LÂM THỊ THANH VÂN - Thư ký (Phó Văn phòng Hiệp hội)

X-BAN TRUYỀN THÔNG
>>> Quyết định 24/QĐ
-HHDN

 1. Ông NGUYỄN PHƯỚC HƯNG - Trưởng ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)
 2. Ông PHẠM NGỌC HƯNG - Phó ban (Phó Chủ tịch Hiệp hội)
 3. Ông TRẦN ĐÌNH VĨNH - Phó ban (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 4. Ông TRẦN HOÀNG - Phó ban (PTBT phụ trách Báo DNSG)
 5. Ông PHAN ĐÌNH TUỆ - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 6. Ông TRƯƠNG VĂN HIỀN - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 7. Bà NGUYỄN THỊ HOA LỆ - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 8. Ông NGUYỄN ĐỨC ĐIỀN - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 9. Bà NGUYỄN THỊ THIÊM - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 10. Ông NGUYỄN THANH ĐẢO - Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 11. Ông NGUYỄN ANH TUẤN- Ủy viên (UV Ban Chấp hành Hiệp hội)
 12. Bà LÂM THỊ THANH VÂN- Thư ký (Phó Văn phòng Hiệp hội)
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP.HCM