TIÊU ĐIỂM :

Ban Kiểm tra

STT Họ & Tên Chức vụ  Đơn vị Chức vụ HH Chức vụ Ban
1 Ông Nguyễn Thanh Đảo Tổng Giám đốc Công ty CP Quảng Cáo & XTTM Đông Nam UV BCH Trưởng ban
2 Ông Nguyễn Hồ Thiện Nhân Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM UV BCH Phó ban
3 Bà Lâm Thúy Ái Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH SX-TM Mebipha UV BCH Ủy viên
4 Bà Lê Thị Thu Hương Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế UV BCH Ủy viên
5 Ông Nguyễn Văn Khánh Phó Chủ tịch/Tổng thư ký Hội Da Giày thành phố Ủy viên