TIÊU ĐIỂM :

Ban Kiểm tra

 

Ông PHẠM XUÂN HỒNG
 Chủ tịch
Hội Dệt May Thêu đan TP. HCM
Trưởng Ban

Ông LƯƠNG CÔNG HUỲNH
 Tổng Thư ký
 Hội Dây & Cáp điện TP. HCM
 Phó Trưởng Ban

Ông NGUYỄN VĂN KHÁNH
  Phó Chủ tịch/Tổng Thư ký
Hội Da giày TP. HCM
 Ủy viên

 

Ông NGUYỄN THANH ĐẢO
 Phó Chủ tịch
Hội Quảng cáo TP. HCM
 Ủy viên

 

Bà NGUYỄN THANH HÀ
Ban Kiểm tra Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM
Ủy viên

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI