Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) tổ chức các chương trình đào tạo Tháng 8-9/2022

Tên khóa học

Nội dung

Ghi chú

KHÓA TẬP HUẤN 1

NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT KHI ÁP DỤNG INCOTERMS ® 2020 TRONG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

1. Incoterms #101: Những điều doanh nghiệp cần biết

- Khi nào áp dụng Incoterms cho hợp đồng Xuất Nhập khẩu?

- Incoterms có phải là ‘Vòng kim cô pháp lý’ đối với Doanh nghiệp Việt Nam?

- Việc sửa đổi Incoterms trong các Hợp đồng và lời khuyên Hữu ích cho doanh nghiệp?

- Những NHẦM LẪN VÀ SAI PHẠM trong việc áp dụng Incoterms cho Hợp đồng Xuất Nhập khẩu?

- Sự khác biệt cơ bản trong 11 quy tắc của Incoterms 2020?

2. Những thay đổi của Incoterms 2020 & Tranh chấp hợp đồng XNK liên quan đến Incoterms: Thực tiễn xét xử tại Tòa án và trọng tài

- Nhận dạng những điểm thay đổi cơ bản của Incoterms 2020 so với Incoterms 2010.

- Nhận dạng các tranh chấp phổ biến liên quan đến Incoterms trong hợp đồng XNK

- Thực tiễn giải quyết các tranh chấp liên quan đến Incoterms trong HĐ XNK

- Lựa chọn Incoterms phù hợp và vận dụng có hiệu quả vào quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa.

Trao đổi và giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp

* Thời gian, địa điểm: (sáng 8:30-11:30; chiều 1:30-4:30)

-   Hà Nội: Ngày 26/08/2022 – VCCI - Đống Đa, Hà Nội

- TP. HCM: Ngày 25/08/2022 – Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, TP.HCM

* Giảng viên: Chuyên gia đến từ Tổng cục Hải quan/Cục Hải quan

*Chi phí tham dự: 1.100.000 VND/học viên/01khóa

(bao gồm tài liệu, VPP, teabreak giữa giờ và hóa đơn)

(Công ty đăng ký từ 2 học viên trở lên, ưu đãi học phí 900.000đ/học viên/01khóa)

KHÓA TẬP HUẤN 2

KINH NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG LẬP , KIỂM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN LOẠI HÌNH GIA CÔNG - SXXK-DNCX

NHỮNG SAI PHẠM DOANH NGHIỆP CẦN TRÁNH KHI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN NĂM 2022

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

- Hiểu đúng và thực hiện hiệu quả các điểm mới liên quan Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/04/2021

- Giải quyết những vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình kiểm soát số liệu để lập báo cáo quyết toán, báo cáo định mức thực tế sản phẩm xuất khẩu nộp cho Cơ quan Hải quan.

- Những sai phạm hành chính về gia công SXXK, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa,... trong việc kiểm tra sau thông quan.

Trao đổi và giải đáp tư vấn những vướng mắc của doanh nghiệp

*THỜI GIAN: (sáng 8:30-11:30; chiều 1:30-4:30)

- Hà Nội: Ngày 09/09/2022– VCCI - Đống Đa, Hà Nội

- TP. HCM: Ngày 10/09/2022 – Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, TP.HCM

* Giảng viên: Chuyên gia đến từ Tổng cục Hải quan/Cục Hải quan

*Chi phí tham dự: 1.100.000 VND/học viên/01khóa

(Công ty đăng ký từ 2 học viên trở lên, ưu đãi học phí 900.000đ/học viên/01khóa)

KHÓA TẬP HUẤN 3

KINH NGHIỆM VÀ CÁCH THỨC XÂY DỰNG LƯƠNG – KPI

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG NĂM 2022

PHÁT HIỆN NHỮNG SAI PHẠM TRONG LƯƠNG THƯỞNG DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Cách thức Xây dựng hệ thống thang lương chức danh: vị trí công việc, ngạch, bậc

2. Các phương pháp xây dựng Định mức lao động, đơn giá sản phẩm và trả lương sản phẩm

3. Phương pháp xây dựng KPI

Những sai phạm về Lương Thưởng Doanh nghiệp thường gặp phải – Nghệ thuật xử lý tối ưu

Trao đổi và giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp, chia sẻ những tình huống thực tế trong các doanh nghiệp.

* Thời gian: (Sáng 8:30-11:30; Chiều 1:30-4:30)

- TP. HCM: Ngày 15-16/09/2022 – Nguyễn Đình Chiểu, Q1, TPHCM

- Hà Nội: Ngày 22-23/09/2022 – VCCI, Đống Đa, Hà Nội

* Giảng viên:Chuyên gia tư vấn về Lương và Nhân sự

(Giảng viên có hơn 30 năm kinh nghiệm thực tế chuyên sâu trong việc đào tạo và tư vấn về lương, nhân sự và tái cấu trúc cho các tổ chức doanh nghiệp trên toàn quốc)

*Chi phí tham dự: 2.000.000 VND/học viên/khóa

(Công ty đăng ký từ 2 học viên trở lên ưu đãi học phí 1.800.000VND/học viên/khóa)

KHÓA TẬP HUẤN 4

CÁC SAI PHẠM DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP VỀ HÓA ĐƠN VÀ CHI PHÍ HỢP LÝ – NGHỆ THUẬT XỬ LÝ

CHUẨN HÓA CÁC KHOẢN CHI PHÍ NĂM 2022

NỘI DUNG KHÓA HỌC

A. SAI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN. CHUẨN HÓA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 1.7.2022.

1. Sai phạm khi sử dụng hóa đơn bán hàng. Các tình huống sai phạm.

2. Sai phạm khi sử dung hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ để kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí của doanh nghiệp.

B. SAI PHẠM VỀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ NĂM 2022. CHUẨN HÓA CÁC KHOẢN CHI TIÊU NĂM 2022.

* Thời gian: (sáng 8:30-11:30; chiều 1:30-4:30)

- Hà Nội:Ngày 15/09/2022– Đống Đa, Hà Nội

- Tp.HCM:Ngày 22/09/2022-Nguyễn Bỉnh Khiêm, HCM

*Chi phí tham dự: 1.100.000 VND/học viên/khóa

(gồm cả tài liệu, hóa đơn đỏ và tiệc trà giữa giờ)

Công ty đăng ký 2 thành viên trở lên ưu đãi học phí còn 900.000 VND/học viên/khóa

* Giảng viên:Chuyên gia tư vấn về Thuế với trên 25 năm kinh nghiệm.

KHÓA TẬP HUẤN 5

NHỮNG SAI PHẠM VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, BHXH, TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 12/2022/NĐ-CP (NGÀY 17/01/2022) DOANH NGHIỆP CẦN TRÁNH

GIẢI PHÁP XỬ LÝ ĐÚNG VÀ HIỆU QUẢ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

I.SAI PHẠM VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

GIẢI PHÁP XỬ LÝ ĐÚNG VÀ HIỆU QUẢ.

II. SAI PHẠM VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH.

GIẢI PHÁP XỬ LÝ ĐÚNG VÀ HIỆU QUẢ.

III. SAI PHẠM VỀ BHXH NĂM 2022 THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 12/2022/NĐ-CP NGÀY17/01/2022

* Thời gian: (sáng 8:30-11:30; chiều 1:30-4:30)

- Hà Nội: Ngày 16/09/2022– Đống Đa, Hà Nội

- Tp.HCM:Ngày 23/09/2022-Nguyễn Bỉnh Khiêm, HCM

*Chi phí tham dự: 1.100.000 VND/học viên/khóa

Công ty đăng ký 2 thành viên trở lên ưu đãi học phí còn 900.000 VND/học viên/khóa

* Giảng viên:Chuyên gia tư vấn về Thuế với trên 25 năm kinh nghiệm.

KHÓA TẬP HUẤN 6

CẬP NHẬT NHỮNG THAY ĐỔI CỦA LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2022

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐẤU THẦU QUA MẠNG TRÊN HỆ THỐNG MỚI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 15/09/2022

NHỮNG SAI PHẠM NGHIÊM TRỌNG DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP PHẢI - NGHỆ THUẬT XỬ LÝ

NỘI DUNG CỦA KHOÁ HỌC

1. Cập nhật các văn bản về luật đấu thầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2022

2. Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

3. Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;

4. Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt E-HSMT

5. Các vấn đề lưu ý khi lập E-HSMT

6. Hướng dẫn thực hành đấu thầu qua mạng

Những sai phạm doanh nghiệp thường gặp trong đấu thầu qua mạng - Chia sẻ thực tiễn những tình huống sai phạm doanh nghiệp thường gặp phải - Giải pháp xử lý hiệu quả

(Một số tình huống thường gặp)

* Thời gian, địa điểm: (sáng 8:30-11:30; chiều 1:30-4:30)

- Hà Nội: Ngày 23-24/09/2022 - Đống Đa, Hà Nội

- TP. HCM: Ngày 30/09/2022 và 01/10/2022 - Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.HCM

* Hình thức học: Trực tiếp

*Chi phí tham dự: 1.900.000VND/học viên/01 khóa

Học từ 2 học viên ưu đãi 1.700.000 VND/hv/1/khóa

*Giảng viên: Chuyên gia đến từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

 

Thông tin liên hệ:

 Ms. Phạm Quỳnh Phương

ĐT/Zalo: 0936 39 40 39 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Tầng 4, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Email:  phuongphamvcci@gmail.com, phuongpq-itb@vcci.com.vn

 

 


Các tin khác

WEBINAR - HỘI THẢO TƯ VẤN THỦ TỤC BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

WEBINAR - HỘI THẢO TƯ VẤN THỦ TỤC BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Trong thời gian vừa qua Liên minh VISA với vai trò hỗ trợ kết nối Các Doanh nghiệp đầu chuỗi FDI với các Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã thực hiện một số kết nối đạt kết quả nhất định.
Xử lý những phát sinh khi người lao động làm việc trực tuyến

Xử lý những phát sinh khi người lao động làm việc trực tuyến

Pháp luật lao động Việt Nam hiện hành chưa đề cập đến những vấn đề pháp lý phát sinh khi doanh nghiệp (DN) triển khai mô hình làm việc trực tuyến, đồng thời cũng có không ít DN chưa bao giờ áp dụng hình thức làm việc trực tuyến nên không tránh khỏi lúng túng.
Hội Thảo về Công ty Lâu đời của Nhật Bản

Hội Thảo về Công ty Lâu đời của Nhật Bản

Nhật Bản là nơi tập trung các công ty lâu đời hàng đầu thế giới. Tại sao có rất nhiều công ty lâu đời ở Nhật Bản? Hình thức quản lý nào đã giúp cho công ty duy trì được dài lâu?
Doanh nghiệp làm gì khi bị “bêu xấu” trên mạng xã hội?

Doanh nghiệp làm gì khi bị “bêu xấu” trên mạng xã hội?

Nhiều phát ngôn trên mạng xã hội gây ra những tác hại khôn lường từ tổn thất vật chất, tổn thương tinh thần, cho đến tổn hại cuộc sống cá nhân, hoạt động doanh nghiệp (DN). Đặc biệt, DN là đối tượng bị công kích nhiều nhất bởi DN tồn tại dựa trên uy tín thương hiệu, phải mất rất nhiều thời gian công sức tiền bạc để xây dựng.
Khóa đào tạo “Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa”

Khóa đào tạo “Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa”

Ngày 14 tháng 08 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư Số 19/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung các thông tư về quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Theo đó, một số nội dung sửa đổi bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BCT về thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA sẽ mang lại thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
Mở rộng kinh doanh để tăng nhận diện thương hiệu: Chuẩn bị thế nào?

Mở rộng kinh doanh để tăng nhận diện thương hiệu: Chuẩn bị thế nào?

Trước tình hình kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hàng loạt nhãn hiệu, cửa hàng tại các thành phố đã phải di dời hay trả lại mặt bằng và buộc hàng loạt doanh nghiệp (DN) phải thay đổi mô hình kinh doanh.